logo
De Bosgeuzen - Voorkempen
vzw 0416 867 693 .

Doel van Wandelclub Bosgeuzen Voorkempen

Vanaf de oprichting van de Bosgeuzen stond het promoten van recreatieve wandelsport centraal. Wandelen is immers geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd of conditie. Het werkt ontspannend, het verbetert ook je algemene conditie en is goed voor hart en bloedvaten. Het is gewoonweg een toffe manier om je vrije tijd door te brengen en dit alleen, in gezins-of groepsverband. Het motto van de Bosgeuzen is te wandelen waar en wanneer, zoveel of zo weinig en zo snel of zo traag als je zelf wil. Bovendien moet het beoefenen van wandelsport voor iedereen toegankelijk zijn. Wat althans de kosten ervan betreft zal het altijd bedoeling van de Bosgeuzen zijn om lidgeld en deelnamekosten aan de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden.

wandeltrio

Wandelen brengt je in contact met de natuur. Respect hiervoor uit zich in de wandelorganisaties van de Bosgeuzen. Er wordt bij het opstellen van de omlopen steeds gepoogd om een maximum aan onverharde wegen in te bouwen. Elk jaar worden er twee Puur Natuur tochten georganiseerd waarbij regelmatig op medewerking van Natuurpunt kan gerekend worden. Bij de opstart van Trage Wegen vzw, dat ijvert voor de herwaardering van buurtwegen, veldwegen, kerkwegels en jaagpaden in Vlaanderen, werd contact genomen met onze voormalige secretaris en parcoursmeester wijlen Roger Peeters die daartoe een aanzienlijk deel van de omgeving in kaart bracht.

Waardering voor het historisch en heemkundig patrimonium. De omgeving van het Bosgeuzen-clubhuis, de Smidse, is rijk aan verleden. We denken dan aan kastelen, hoeves, kapelletjes en onze Smidse zelf. Het spreekt vanzelf dat die pareltjes aan bod komen in de Bosgeuzen-parcours.

Het is van oudsher bekend dat de Bosgeuzen veel belang hechten aan het sociaal welzijn. De club brengt niet alleen bij haar organisaties gelijkgestemden bij elkaar. Idem geldt ook bij de openingsdagen van het clubhuis (de Smidse) waar de leden, doorgaans na een wandeltocht, gezellig kunnen nakeuvelen. De Bosgeuzen zijn eveneens sterk betrokken bij het verenigingsleven. Bij de publiekstochten bijvoorbeeld worden lokale clubs en/of scholen ingeschakeld die de gelegenheid krijgen de startzaal of rustposten uit te baten. De inkomsten komen dan integraal ten goede aan hun werking. De gemeentelijke sportdienst van Schilde doet regelmatig beroep op de Bosgeuzen om parcours uit te tekenen of wandelingen te begeleiden bij diverse initiatieven.

Waarom lid worden?

Ben je ook zo verzot op wandelen, kan je ook zo intens genieten van gezonde buitenlucht en vertoef je graag in de natuur? Dan zit je goed bij Wandelclub De Bosgeuzen Voorkempen vzw.

Wandelen wint nog dagelijks aan belangstelling. Ons hoofddoel, en dit is reeds vanaf de club-stichting in 1975, is elkeen aan het bewegen = wandelen te brengen. Met je vrienden, je gezin of in je eentje maakt niet uit. Wandelen heeft niet alleen een helend effect voor je gezondheid. Dank zij de talrijke gemarkeerde wandelactiviteiten over het hele landsgedeelte kom je onbezorgd op unieke plekjes. Vaak plaatsen waar je het bestaan niet van kent, zelfs heel dichtbij in je eigen buurt. Je hoeft enkel de signalisatie te volgen. Wandelen als lid van de Bosgeuzen geeft hierbij de vrijheid om zelf te bepalen hoe dikwijls en waar je gaat stappen. Dit allemaal zonder verplichtingen!
Natuurlijk trachten we ook zelf voor onze Bosgeuzen elk jaar weerom een gevarieerd programma samen te stellen waar je als lid zeker je gading in vindt (zie krant, zie kalender).

Voordelen

 • Zo zijn daar onze zes eigen publiekstochten die we organiseren vanuit verschillende, wisselende locaties (Schilde, Gooreind, Vorselaar, Putte, Borsbeek, Wommelgem, Ekeren enz., enz.) en waaraan Bosgeuzen-leden GRATIS kunnen deelnemen.
 • Tal van eigen wandelcreaties zoals onze Lijnbustocht en Haringtocht, de Puur Natuur-tochten of de zomerse Wandelzoektocht zijn steeds erg in trek. Eveneens kosteloos voor onze leden.
 • Dit geldt ook voor onze groepswandelingen die elke tweede donderdag van de maand plaatsvinden en dit in ’s-Gravenwezel / Schilde of randgemeenten.
 • Op regelmatige basis trekken we erop uit met de bus. Naar organisaties van collega-wandelclubs of diverse contreien alwaar we zelf voor onze leden een toffe wandel-dag in elkaar puzzelen. Het hoeft niet gezegd dat onze clubkassa hierbij steeds een stevige duit in het zakje doet.
 • Voor elk trimester maken we een keuze uit het uitgebreide wandelaanbod van collega-clubs waaraan onze leden gratis kunnen deelnemen.
 • Zowat alle dagen kan je wel ergens op stap. Er is een enorm aanbod van wandelorganisaties. Je kan daartoe de jaarlijkse Walking in Belgium in boekvorm (voordeelprijs voor leden) benutten of eens een kijkje nemen op https://www.walkinginbelgium.be/. Je krijgt als lid van Bosgeuzen Voorkempen steeds minimum €1,5 korting tegenover de niet-ledenprijs.
 • Je wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de club. Dit onder meer via onze driemaandelijkse Bosgeuzenkrant waarin in geuren en kleuren info vindt over komende activiteiten.
 • De Bosgeuzen beschikken ook over hun eigen website www.bosgeuzen.be die op regelmatige basis wordt geüpdatet en waar je zowat alle Bosgeuzen-informatie terugvindt.
 • Het is onze betrachting om onze leden een wandelweekend of een meerdaagse wandelreis aan te bieden. Uiteraard kan er dan deelgenomen worden aan meer dan voordelige prijs.
 • Per adres ontvangen leden een gratis abonnement op het federatietijdschrift "Walking Magazine". Een jaarabonnement kost anders 20 euro
 • In de webwinkel van Wandelsport Vlaanderen vzw kan je als lid van de Bosgeuzen tegen gunstig tarief leuke wandelgadgets, accessoires of gepersonaliseerde Wandelsport Vlaanderen kledij aankopen. Wandelclub Bosgeuzen heeft trouwens eveneens wandelaccessoires in de aanbieding.
 • Idem geldt dat onze leden genieten van extra voordelen en kortingen op de producten of diensten die de federatie en haar partners aanbieden
 • En…dan is er nog ons clubhuis… 'De Smidse' waar je als lid elke eerste zondag van de maand en in de zomermaanden (juli en augustus) alle zondagen van harte welkom bent van 13.00-18.00 uur. Daar ontmoet je gelijkgestemden die wandelen hoog in hun vaandel dragen. Gezellig keuvelen tussen de bekende ‘pot en pint’ is daarbij onmiskenbaar van de partij.

Hoe lid worden?

Voor lidmaatschap 2024 is de jaarlijkse bijdrage voor volwassenen van 15 euro. Kinderen jonger dan 13 jaar gratis.
De ledenprijs wordt steeds bepaald tussen medio en eind november. Info hierover komt ook op de website.

Nieuw lid : bel even met R. Roothans 0477/385618 of schrijf online in.
Storten op rekening BE34 2200 2350 8590 van Wandelvereniging Bosgeuzen-Voorkempen vzw.

Gelieve bij storting in de omschrijving te melden: 'lidgeld' + aantal Volwassenen(V) en Kinderen <13 jaar(K).
Bijvoorbeeld 'lidgeld 2V 1K'.

Belangrijk:
Wanneer je aansluit bij de Bosgeuzen dan heb je bovendien recht op een tegemoetkoming van je mutualiteit. Wat moet je precies hiervoor doen:

 • Ben je reeds lid en verleng je jouw lidmaatschap dan bezorgen we je een formulier voor de mutualiteit.
 • Voor nieuwe leden wordt niet alleen het formulier maar ook de lidkaart opgestuurd. Het lidgeld wordt dan teruggestort (gezien het laagdrempelige Bosgeuzen-lidgeld is dit doorgaans integraal. Info over het bedrag bij jouw mutualiteit).
 • Onze Bosgeuzen-verantwoordelijke zal het formulier invullen met de nodige gegevens. Vul het formulier zelf verder aan. Bezorg het ingevulde formulier terug aan je ziekenfondskantoor. Terug-storting volgt.

Verzekering

Gezondheid, ontdekken en vrijheid zijn niet de enige voordelen. En, ja, al is de wandelsport wellicht de veiligste sport die er bestaat, denksporten te buiten gelaten misschien, toch is pech natuurlijk niet 100% ondenkbaar. Ook daarbij worden onze leden ten volle gesteund. Wanneer je lid bent van onze wandelclub geniet je van een bijzonder verzekeringspakket waarvan we je hier de belangrijkste items weergeven:
Met je lidkaart ben je 24/24 & 7/7 verzekerd.
De verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
Als lid ben je verzekerd als volgt:

 • Tijdens de uitoefening van alle wandelactiviteiten in binnen- en buitenland. Met uitzondering van conflictgebieden.
 • Tijdens georganiseerde wandeltochten mits voorlegging van betaalbewijs van de organisatie
 • Op weg van en naar de tocht
 • Tijdens alle clubactiviteiten
 • Als medewerker aan de clubactiviteiten
 • Tijdens je individuele of private wandelactiviteiten
 • Tijdens nevenactiviteiten op de wandelorganisaties.

Document verzekering

Download hier het medisch attest. [pdf 85.89 KB]