logo
De Bosgeuzen - Voorkempen
vzw 0416 867 693 .

Geschiedenis Bosgeuzen-Voorkempen

Op 20 oktober 1975 werd op initiatief van Norbert Fraiponts, begeesterd door de ‘vierdaagse van de IJzer’, tijdens een vergadering met een 7-tal wandelliefhebbers beslist om een plaatselijke wandelclub op te richten. De naam Bosgeuzen komt vanuit een verzet tegen de toenemende verharding van wandelwegen in de Kempen. Zie Bosgeus vanuit Spaanse tijd : zij die hun slag haalden in de bossen. Het oorspronkelijke Bosgeuzen-logo, het eikenblad, refereert onmiskenbaar naar de natuur die onze club hoog in het vaandel draagt.

De eerste tweedaagse Voorkempentocht bracht welgeteld 103 deelnemers op de been. In die tijden waren er slechts 6 clubs in prov. Antwerpen. Gestart werd veelal op het erf of in de stal van een boerderijtje. In maart 1977 werd er voor het eerst vertrokken vanuit ‘De Smidse’. Toen gehuurd van wijlen baron Gilles de Pélichy, kasteelheer van ’t Groot Kasteel. In 1982/1983 volledig gerestaureerd door Jos Van der Heyden en zonen. De Smidse was toen al elke eerste zondag van de maand open en diende als uitvalbasis voor tal van wandeltochten.

Met de jaren steeg het ledenaantal net zoals het aantal clubs en deelnemers in opwaartse lijn ging. Ook de eigen Bosgeuzen-organisaties werden uitgebreid. Volgens welingelichte bronnen zou er zelfs een heuse Kroegentocht geweest zijn die, wellicht om voor de hand liggende redenen, werd afgevoerd. Idem verging het, maar dan spreken we al van vele jaren later, de Scherpenheuveltocht. Niettemin richtten de Bosgeuzen sinds dan nog steeds 6 publiekstochten in en dit op diverse locaties in het Antwerpse.

Intussen werd het jaarprogramma ook meer en meer gevuld. Diverse reizen naar zowat alle uithoeken van Europa, bedevaarten naar Compostella, voettocht van ’s-Gravenwezel naar Simmerath en tal van andere eigen wandelcreaties zagen het daglicht. Te veel om op te noemen dus.

Waren de Bosgeuzen oorspronkelijk aangesloten bij de Vlaamse Wandelfederatie dan kwam een grote ommezwaai in 2016. Na fusie van 3 federaties resulteerde onze club onder Wandelsport Vlaanderen vzw met nummer 1006. Dit tot heden ten dage. Voor onze Bosgeuzen betekende dit een aanpassing op diverse vlakken. Het luidde ook een digitaal tijdperk in want zo werd, onder meer, de scanbare lidkaart geboren wat toch even wennen was bij de deelnemersverwerking.

Een domper op de feestvreugde was natuurlijk het Coronatijdperk. Zeven van de in 2020-2022 geplande tochten konden helaas niet plaatsvinden. Sommige tochten werden onder de strikte Corona-voorwaarden wel toegestaan. Niettemin een hectische onderneming. Idem gold natuurlijk onze Smidse die maanden gesloten bleef. De Bosgeuzen bleven evenwel niet bij de pakken zitten en richtten onder meer Coronatochten in die bewegwijzerd werden en die langere tijd in alle veiligheid konden afgestapt worden.

Maar na regen komt zonneschijn en de Bosgeuzen pakten al snel de spreekwoordelijke draad terug op. Intussen is de kaap van 1000 wandelorganisaties al lang overschreden en wordt reeds uitgekeken naar het gouden jubileum in 2025